Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Radicalisering
Welzijn
Leefbaarheid
Jeugd & Jongeren
Ouderen
Bedrijfsantropologie
Opdrachtgevers
Werkterreinen
 ADHERANT
 Bureau voor Intercultureel Onderzoek & advies.

 Radicalisering
Een terrein waarop Adherant onderzoek verricht, is o.a. dat van Jongeren, de radicalisering en de daaruit voortvloeiende overlast en criminaliteit in de buurt. Het begrip radicalisering is zeker niet beperkt tot jongeren uit etnische afkomst. Zo is ook desintegratie steeds meer als probleem onderkend. Centraal staan vragen naar de aard en omvang van het radicalisme, de effecten, de relatie met overlast en geweld en de hulpverlening aan geradicaliseerde.
 

Welzijn
Adherant beschikt over onderzoekers die zich als sociale wetenschappers sterk betrokken voelen bij het welzijn van die doelgroepen in de samenleving. Dit uit zich met name in de onderzoeksonderwerpen binnen de welzijnsgebieden.
  • Maatschappelijke ontwikkeling
De medewerkers van het bureau Adherant hebben ervaring als beleidsmedewerkers of projectmedewerkers op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling. De beleidsmedewerkers zijn actief op het terrein van lokaal sociaal beleid, veilige school, inburgering. Het gaat steeds om onderwerpen waarbij integrale vragen aan de orde zijn.
 

Leefbaarheid
Tegenwoordig worden veel oude wijken bewoond door sociale zwakkeren. Dit biedt goede mogelijkheden om de sociale problematiek aan te pakken. Adherant doet, al dan niet in samenwerking met andere (gespecialiseerde) bureaus, onderzoek naar de leefbaarheid in wijken en brengt daarover adviezen uit.
 

Jeugd & Jongeren
Op het bureau van Adherant kan beroep gedaan worden om onderzoek te doen naar het beleidsthema 'jeugd' en jongeren. Voor goed jeugdbeleid en goede jeugdzorg is informatie nodig over bijvoorbeeld de leefsituatie van kinderen en jongeren, de kenmerken en de omvang van groepen probleemjongeren en de achtergronden van het riskant radicalisering of crimineel gedrag dat ze vertonen. Adherant zal op dit terrein inventarisatie-, evaluatie- en monitoronderzoek.

Ouderen allochtonen in Zorg & Welzijn.
Adherant verricht onderzoek om de gevraagde Inzichten, in de verschillende zorg- en welzijnsloketten in relatie tot doelmatigheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid, in beeld te brengen. Zo nodig begeleid met beleidsaanbevelingen.

Bedrijfsantropologie
(Antropologische verkenningen, Willem Koot)
Een belangwekkend nieuw werkveld?
Antropologen, die zich bezighouden met bedrijven? Maar dat zijn toch wetenschappelijke onderzoekers van primitieve volkeren? Aldus reageerde een hoofd personeelszaken van een grote multinational verbaasd op de komst van een antropologisch consultant onderzoeker. Dit leidt tot de uitverkoop van de antropologie, zo luidde het commentaar van een Nederlandse hoogleraar antropologie op de plannen om een specialisatie cultuur en management aan het doctorale programma culturele antropologie in Utrecht toe te voegen........ 
 

Projecten
 
Projecten opstellen en stroomlijnen;
Projecten (helpen) uitvoeren, dan wel begeleiden;

 


Vertaalwerkzaamheden als optie.

Frans / Engels / Arabisch / Marokkaans

Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen