Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Evaluaties
Quick scans
Advies
Inventarisaties
Projecten
Diensten
Quick scans

 

ADHERANT
Bureau voor Intercultureel Onderzoek & advies.

 
Quick scans
 
Naast uitgebreide, langer lopende onderzoeken voert het bureau Adherant ook quick scans uit met een looptijd van enkele weken. Een quick scan is over het algemeen een beknopt onderzoek dat in een zeer kort tijdsbestek plaatsvindt. Een quick scan kan aanleiding zijn tot uitgebreider en/of diepgaander onderzoek.
De aanleiding
Een opdrachtgever kiest voor een quick scan wanneer op zeer korte termijn een antwoord gewenst is op een eenduidige vraag. De quick scan wordt veelal uitgevoerd om snel specifieke informatie te verkrijgen of om na te gaan of uitgebreider onderzoek gewenst is.
De methoden
Een quick scan heeft een looptijd van hooguit enkele weken. Veelal wordt een korte telefonische vragenlijst afgenomen bij een representatieve steekproef uit de onderzoekspopulatie.
De opdrachtgevers
Lokale overheid
Provincie
Euregio
De producten
De resultaten worden veelal gepresenteerd in een tabellenboek, desgewenst aangevuld met een beknopte rapportage. In een gesprek met de opdrachtgever worden de resultaten toegelicht en bediscussieerd.

Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen