Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Evaluaties
Quick scans
Advies
Inventarisaties
Projecten
Diensten
Advies

 

 

 

ADHERANT
Bureau voor Intercultureel Onderzoek & advies.

 

 

 

 

 

Advies

 

Op basis van haar expertise, wordt Adherant niet alleen ingeschakeld voor het doen van onderzoek, maar ook voor advies. Naast beleidsadviezen gaat het ook om advisering op het gebied van voorzieningen, maatregelen, projecten en onderzoeksmethodieken. maar ook gewoon advies geven aan burgers van buitenlandse komaf.

 

De aanleiding

De aanleiding voor adviesprojecten is heel divers. Adherant is onder andere ingeschakeld voor adviezen over invulling verslavingszorg, aanpak drugsoverlast, ontwikkelen preventie- en interventiemaatregelen en het samenstellen van werkplannen en beleidsnota's.

 

De methoden

Adherant maakt voor haar adviesprojecten onder andere gebruik van relevante bronnen: onderzoeksrapporten, beleidsnota's en -notities. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met sleutelinformanten en eventueel wordt er onder bepaalde doelgroepen nader onderzoek gedaan. Verder worden vaak groepsbijeenkomsten (focus-groups) georganiseerd waar ideeën worden besproken en nader ingevuld.

 

De opdrachtgevers

Overheid, semi-overheid,  bedrijven maar ook gewoon burgers in de problemen..

 

De producten

De resultaten van advieswerkzaamheden kunnen zeer uiteenlopend zijn. Ze variëren van beleidsnota's en projectplannen tot uitgewerkte, concrete maatregelen.

 

 

Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen