Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Evaluaties
Quick scans
Advies
Inventarisaties
Projecten
Diensten
Inventarisaties
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel Onderzoek & advies.

Inventaris
 
Het bureau Adherant wordt regelmatig gevraagd advies te geven over de doelgroepen in de regionale omgeving. Het bureau Adherant zal ook inventarisaties van bijvoorbeeld radicalisering / risicojongeren, sociaal culturele voorzieningen en behoefte aan onderwijs aan allochtonen. Diverse gemeentelijke beleidsvormen komen ook aan bod.
 
De aanleiding
De opdrachtgever wil inzicht in de aard en omvang van bepaalde doelgroep(en), beleidsvormen of maatregelen. Dit inzicht is doorgaans nodig om een nadere invulling aan het beleid te kunnen geven.
 
De werkwijzen
Relevante beleidsstukken en nota worden verzameld door het bureau Adherant voor het verkrijgen van een goed inzicht in de aard en omvang van de doelgroepen. Het bureau Adherant maakt minder gebruik van sleutelinformanten om een goed beeld te krijgen van de doelgroep. De hulpverlening en de politie verschaffen gegevens en daar maakt het bureau Adherant gebruik ervan. Gesprekken worden gevoerd met de doelgroepen voor een beschrijving van kenmerken, profielen en gewenste informatie.
 
De opdrachtgevers
De opdrachtgevers zijn niet alleen overheidsinstanties, zoals gemeenten en provincies, maar ook bedrijfsinstanties.
 
De producten
De resultaten van een inventarisatie worden weergegeven in een helder, goed leesbaar rapport. Naast de aard wordt tevens aandacht besteed aan de omvang van de problematiek c.q. de doelgroep.

Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen