Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Evaluaties
Quick scans
Advies
Inventarisaties
Projecten
Diensten
Projecten
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel Onderzoek & advies.

Projectontwikkeling

Adherant zal zich eveneens bezighouden met projectontwikkeling: ze zal projectvoorstellen maken voor onder andere jeugdparticipatie en jeugdmonitors, zet de projecten op en zal eveneens als het gevraagd wordt, de projecten uitvoeren. Bij projectontwikkeling krijgen jongeren de rol die hun toebedeeld wordt in de vormgeving van beleid, voorzieningen en activiteiten in hun directe leefomgeving. Adherant staat voor participatie van alle groepen jongeren: allochtonen of autochtonen. Deze vereist nieuwe en onorthodoxe communicatievormen en werkelijke bereidwilligheid bij de betrokkenen om de eigen beslissings- en bestuurswijzen aan te passen. Adherant geeft zelf vorm aan jongerenparticipatie, door hun te betrekken bij de uitvoering van onderzoeken en projecten.

Expertise
 
Onderzoeksbureau Adherant hecht veel waarde aan kennisopbouw binnen de kunst- en cultuursector. Om die reden bouwen wij in onze onderzoeken altijd voort op eerder onderzoek: van ons eigen bureau of door anderen. Wij beschikken dan ook over een uitgebreide collectie van onderzoeksrapporten, artikelen en literatuur over minderheden/ migrantenproblematiek, waarvan we geregeld gebruik maken.
Om de opdrachtgever optimaal van dienst te kunnen zijn, vormt Adherant zich een duidelijk beeld van het bedrijf, de wensen en de vragen. Aansluitend biedt Adherant de opdrachtgever:
  • De volledige coördinatie en logistiek van onderzoeken op uiteenlopende gebieden;
  • Bruikbare, heldere informatie uit volledig door Adherant verzorgde interviews;
  • Ervaren tolken, vertalers en enquêteurs in een groot aantal talen en dialecten;
  • Ervaren gespreksleiders voor groepsdiscussies;
  • Een hoge respons bij vraaggesprekken.
Meertalige enquêteurs
 
Het bureau Adherant werkt met meertalige enquêteurs omdat zij met de beste informatie terugkomen. Meertalige enquêteurs krijgen gedetailleerde informatie en hogere respons, waardoor het onderzoek betrouwbaarder wordt.
 
Reflecties
 
Van tijd tot tijd reflecteren we graag op ontwikkelingen in de migrantenwereld. We schrijven artikelen naar aanleiding van eigen onderzoek, maar ook boekbesprekingen. Daarnaast doen we graag mee aan debatten, expertmeetings en ronde tafeldiscussies.
 
Trainingen
 
Interculturele communicatie voor (non) profit organisaties;
Intercultureel management in de praktijk;
Omgaan met vooroordelen en acceptatiedrempels;
Culturele verschillen tot culturele voordelen zichtbaar maken;
 
Projecten
 
Projecten opstellen en stroomlijnen;
Projecten (helpen) uitvoeren, dan wel begeleiden;
 
Opdrachten
 
Opzet en uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek;
Ontwikkeling, begeleiding en coördinatie;
Opzet, organisatie en uitvoering van interculturele trainingen;

Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen