Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Evaluaties
Quick scans
Advies
Inventarisaties
Projecten
Diensten
Werkzaamheden

ADHERANT
Bureau voor Intercultureel Onderzoek & advies.

Waarom zou het bureau Adherant werk maken van Interculturalisering? Een van de belangrijke antwoorden, zijn de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen.

Maatschappelijke redenen:

Autochtonen en allochtonen komen elkaar in allerlei vormen tegen in het maatschappelijk verkeer. Dit vraagt om letterlijke en figuurlijke inschikkelijkheid en inlevingsvermogen. Het vraagt specifieke kwaliteiten en biedt kansen voor wederzijdse verrijking door culturele verschillen toe te laten en te benutten. Welzijn wordt als belangrijke voorziening beschouwd om de multiculturalisering van de maatschappij in goede banen te leiden en/of opvang te bieden voor diegenen die op een of andere manier uit de boot vallen. In veel actuele overheidsplannen speelt welzijn dan ook een belangrijke rol. Er zijn voorbeelden zoals:

  • sociale integratie;
  • arbeidsparticipatie;
  • criminaliteitspreventie

Zakelijke redenen

De verandering in de Nederlandse samenleving vindt zijn weerslag in de hulp- en dienstverlening. Immers met de multiculturalisering van de maatschappij, multiculturaliseert ook de cliëntenpopulatie.

Demografische redenen

Immigratie, en daarmee interculturalisatie, is van alle eeuwen. Europa telt een grote percentage immigranten. Het is duidelijk. De Europese bevolking is multicultureel en wordt alsmaar multicultureler. De grote steden lopen hierbij voorop. Het bureau Adherant beschikt over verschillende instrumenten om overheidsinstellingen en bedrijven te helpen dit proces op de rails te zetten.    

 

Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen