Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Stg. El Musaid

 

ADHERANT
Bureau voor Intercultureel Onderzoek & advies/ stg. El Musaid

 

 

Doelstelling: 

De stichting heeft ten doel:

- Het informeren en advieseren van individuen en groepen in de provincie Limburg zodat men beter in staat is keuzes te maken bij belangwekkende zaken op terreinen van welzijn, zorg en aanpalende sectoren;

- Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten die de wederkerigheid tussen algemene instellingen en burgerinitiatieven kunnen versterken bij het aanpakken van problemen en kansen op genoemde terreinen;

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

.

Vervolg Note:  

Het bureau ADHERANT voor interculturele vraagstukken te Sittard-Geleen is een landelijk en Euregionale expertisebureau op dit gebied.  Het bureau onderzoekt maar zet zich ook in voor een samenleving waarin verschillende bevolkingsgroepen op basis van gelijkwaardigheid kunnen participeren. Het bureau ADHERANT wil een substantiële bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over de Interculturele vraagstukken. Het bureau ADHERANT doet dit door middel van onderzoek en een breed scala van producten en diensten: publicaties, Informatie, adviezen, vertalingen, trainingen, methodische handleidingen, beleidsbijdragen, debatten.
 
 

 

  
 


Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen