Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Radicalisering
Welzijn
Leefbaarheid
Jeugd & Jongeren
Ouderen
Bedrijfsantropologie
Opdrachtgevers
Ouderen
Ouderen en de zorg in het interculturele firmament.
Adherant verricht onderzoek om de gevraagde Inzichten, in de verschillende zorg- en welzijnsloketten in relatie tot doelmatigheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid, in beeld te brengen. Zo nodig begeleid met beleidsaanbevelingen.
Omdat ouderen, net als iedereen in zorg, dienen correct bejegend te worden, ongeacht afkomst of levenswijze, onderzoekt Adherant hoe verantwoorde zorg gegeven wordt.  Omgang met ouderen is een belangrijk  normenkader voor kwaliteit in de zorg  Dit is primair de verantwoordelijkheid van de zorgsector zelf. Bejegening is een belangrijk eenheid van het normenkader voor kwaliteit in de zorg.
  • Adherant onderzoekt ook hoe klantvriendelijke ouderen geholpen worden.
  • Hoe eerstelijns instellingen toegerust zijn in het ontwikkelen en ondersteunen van woonomgevingen voor allochtone ouderen.
  • Adherant adviseert over de werving van allochtone in de zorg.
  • Geeft via haar gespecialiseerde medewerkers begeleiding aan allochtone vrouwen en mannen tegen de altijd aanwezige faalfactoren.

Voor het onderzoek zelf, zie  rubriek ( diensten bij werkzaamheden).

Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen