Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Welkom
Tarieven
Vertaalwerk
 
 
Welkom bij MusTraduct
 
(Nederlands Frans Arabisch & Frans Arabisch Nederlands vertalen):
 
Mustraduct staat garant voor een minutieuze vertaling vanuit het Frans naar het Nederlands of naar het Arabisch en andersom.
Drs. Mustapha Négraoui is naast antropoloog ook 'Linguiste pur sang' die boeken in verschillende talen schrijft en verzorgt vaker voor verschillende gemeenschappen vertalingen Nederlands Frans Arabisch & Frans Arabisch Nederlands op een vakkundige manier.
 

 Vertalingen
 
Mustraduct is gespecialiseerd in Franse vertalingen, zowel Frans Nederlands Arabisch als Arabisch Nederlands Frans. Bij alle drie talen wordt de vertaling gemaakt door een moedertaalspreker van de betreffende doeltaal. De werkzaamheden worden daarna gecontroleerd door derde in de moedertaalspraak. Hierdoor worden fouten ondervangen die zouden kunnen ontstaan door een onjuist begrip van de brontekst.


Bienvenue chez Mustraduct


Mustraduct garantit une traduction minutieuse de la langue française vers le Néerlandais ou l’Arabe et en sens inverse. Drs.M.Negraoui est comme anthropologue aussi un `linguiste pur de sang' qui écrit ces livres dans différentes langues et soigne plus souvent pour différentes communautés les traductions Néerlandaises/françaises/arabes d'une façon compétente.
La traduction

Mustraduct est spécialiste dans les traductions françaises, aussi bien françaises ou Néerlandaises qu’Arabes. Dans toutes les trois langues, la traduction est faite par un orateur de langue maternelle. Les activités sont contrôlées par une personne neutre dans la langue maternelle. De cette manière  les erreurs qui pourraient surgir par une notion inexacte du texte de source, seront parées.


 

Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen