Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Radicalisering
Welzijn
Leefbaarheid
Jeugd & Jongeren
Ouderen
Bedrijfsantropologie
Opdrachtgevers
Radicalisering

ADHERANT
Bureau voor Intercultureel Onderzoek & advies.

Radicaliseren

Een terrein waarop Adherant onderzoek verricht, is o.a. dat van Jongeren, de radicalisering en de daaruit voortvloeiende overlast en criminaliteit in de buurt. Het begrip radicalisering is zeker niet beperkt tot jongeren uit etnische afkomst . Zo is ook desintegratie steeds meer als probleem onderkend. Centraal staan vragen naar de aard en omvang van het radicalisme, de effecten, de relatie met overlast en geweld en de hulpverlening aan geradicaliseerde.

De onderwerpen van Adherant zijn onder meer: achtergronden van (beginnend) radicalisme; Maatschappelijke positie van radicalen; probleem - en risicogroepen; overlast en criminaliteit in de buurt en stad; mogelijkheden tot preventie en interventie; effecten van maatregelen en programma's.

Het onderzoeksonderwerp is zeer complex vanwege de uiteenlopende kenmerken van verschillende typen radicalen. Dit vraagt om een breed scala aan onderzoeksmethoden. Bovendien vereist een dergelijk complex terrein veel inzicht in de familiestructuur, kennis van de taal, vaardigheid en vooral ervaring van het driemanschap onderzoekers.

Onderzoeksmethoden die Adherant hanteert, zijn veldwerk (het observeren en benaderen van de doelgroep in de eigen omgeving), groepsgesprekken, enquêteurs uit de doelgroep zelf, diepte-interviews en gesprekken met sleutelinformanten zoals de ouders. Bovendien past Adherant zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses toe. Met name op het gebied van radicalisering gebruikt Adherant niet alleen bestaande methoden, maar ontwikkelt ze ook nieuwe,

Onderzoeken naar jongeren radicalisering vinden plaats op zowel lokaal, regionaal, landelijk als Benelux niveau. De opdrachtgevers zijn dan ook instellingen, gemeenten, provincies, en instanties buiten de grenzen.

Het onderzoek dat Adherant verricht op het gebied van de radicalisering van jongeren zal  informatie en inzicht opleveren over bijvoorbeeld: typen radicale jongeren en levensstijlen; aard en omvang van het radicalisme; de gevolgen van radicalisme voor de jongeren en de omgeving; effecten van maatregelen en programma’s; verschillen in riskante gewoonten tussen uiteenlopende culturen in de buurt en stad. De resultaten zullen leiden tot aanbevelingen over preventie- en interventiemaatregelen, een betere afstemming van de werkzaamheden tussen organisaties, een verbetering van de positie van jongeren radicale en een betere afstemming van maatregelen op de verschillende risicogroepen. Adherant zal op het gebied van radicalisering ook steeds meer advieswerkzaamheden verrichten. Radicalisering is sinds 11 september 2001 een ingewikkeld maatschappelijk probleem geworden. Stappende jongeren die zich te buiten gaan aan overmatig geweldpleging. Ten slotte moet de groep radicalen niet worden onderschat

Het motief
De onderwerpen van Adherant zijn onder meer:
·          achtergronden van (beginnend) radicalisme;
·          Maatschappelijke positie van radicalen;
·          probleem - en risicogroepen;
·          overlast en criminaliteit in de buurt en stad;
·          mogelijkheden tot preventie en interventie;
·          effecten van maatregelen en programma's.
 

De methoden

Het onderzoeksonderwerp is zeer complex vanwege de uiteenlopende kenmerken van verschillende typen radicalen. Dit vraagt om een breed scala aan onderzoeksmethoden. Bovendien vereist een dergelijk complex terrein veel inzicht in de familiestructuur, kennis van de taal, vaardigheid en vooral ervaring van het driemanschap onderzoekers.

Onderzoeksmethoden die Adherant hanteert, zijn veldwerk (het observeren en benaderen van de doelgroep in de eigen omgeving), groepsgesprekken, enquêteurs uit de doelgroep zelf, diepte-interviews en gesprekken met sleutelinformanten zoals de ouders. Bovendien past Adherant zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses toe. Met name op het gebied van radicalisering gebruikt Adherant niet alleen bestaande methoden, maar ontwikkelt ze ook nieuwe.
 
De opdrachten
Onderzoeken naar jongeren radicalisering vinden plaats op zowel lokaal, regionaal, landelijk als Benelux niveau. De opdrachtgevers zijn dan ook instellingen, gemeenten, provincies, en instanties buiten de grenzen.
 
De resultaten
Het onderzoek dat Adherant verricht op het gebied van de radicalisering van jongeren zal informatie en inzicht opleveren over bijvoorbeeld: typen radicale jongeren en levensstijlen; aard en omvang van het radicalisme; de gevolgen van radicalisme voor de jongeren en de omgeving; effecten van maatregelen en programma’s; verschillen in riskante gewoonten tussen uiteenlopende culturen in de buurt en stad. De resultaten zullen leiden tot aanbevelingen over preventie- en interventiemaatregelen, een betere afstemming van de werkzaamheden tussen organisaties, een verbetering van de positie van jongeren radicale en een betere afstemming van maatregelen op de verschillende risicogroepen. Adherant zal op het gebied van radicalisering ook steeds meer advieswerkzaamheden verrichten. Radicalisering is sinds 11 september 2001 een ingewikkeld maatschappelijk probleem geworden. Stappende jongeren die zich te buiten gaan aan overmatig geweldpleging. Ten slotte moet de groep radicalen niet worden onderschat
 
 

 

Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen