Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Radicalisering
Welzijn
Leefbaarheid
Jeugd & Jongeren
Ouderen
Bedrijfsantropologie
Opdrachtgevers
Leefbaarheid

 

ADHERANT
Bureau voor Intercultureel Onderzoek & advies.

Leefbaarheid

Tegenwoordig worden veel oude wijken bewoond door sociale zwakkeren Dit biedt goede mogelijkheden om de sociale problematiek aan te pakken. Adherant doet, al dan niet in samenwerking met andere (gespecialiseerde) bureaus, onderzoek naar de leefbaarheid in wijken en brengt daarover adviezen uit.

Bij leefbaarheid denkt Adherant vooral aan de voorzieningen in de wijk, de kwaliteit van de woonomgeving en de onderlinge contacten tussen de bewoners van verschillende etnische achtergronden, maar ook aan criminaliteit, overlast en veiligheidsgevoelens van de bewoners. Een belangrijk aspect in de aanpak van Adherant is de aandacht voor de invloed die de bewoners zelf kunnen uitoefenen op de leefbaarheid in hun wijk. Op deze wijze kan, in samenwerking met de bewoners en de maatschappelijke instellingen, een samenhangend lokaal sociaal beleid worden ontwikkeld.

 

Het motief

De onderwerpen van Adherant zijn onder meer: sociale cohesie, wijkorganisatie, voorzieningenniveau, veiligheidsbeleving, criminaliteit, overlast door jongeren, wijk- en buurtbeheer
 
De methoden
Vaak is er veel informatie over de wijk en haar bewoners. Deze is alleen echter niet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. Adherant verzamelt en analyseert dit materiaal. Daarnaast doet het bureau gericht aanvullend onderzoek naar ontbrekende gegevens, zoals de buurtbeleving en de behoeften van de wijkbewoners. Op deze wijze worden de risicofactoren in de buurt in kaart gebracht. Vervolgens kunnen de sterke en de zwakke punten van de wijk worden gepresenteerd en besproken met de bewoners en de instellingen. Daarbij toets Adherant tevens het draagvlak naar mogelijke maatregelen. Dergelijke wijkscans kunnen eenmalig worden uitgevoerd, maar ook worden herhaald in monitoronderzoek Daarbij worden op systematische wijze maatschappelijke ontwikkelingen gevolgd en in kaart gebracht. De methoden die Adherant hanteert zijn:
·          analyse van bestaand materiaal,
·          diepte-interviews,
·          groepsgesprekken,
·          panels,
·          observaties 
 
De resultaten
1.       Feiten, cijfers en meningen over leefbaarheid en veiligheid;
2.       De fysieke en sociale kwaliteit van de woonomgeving;
3.        Het profiel van de buurtbewoners;
4.        De behoeften van de burgers;
5.        De risicofactoren in de buurt op ruimtelijk, institutioneel, sociaal en crimineel gebied.
Van belang hierbij is dat de bewoners regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van de samen met hen ontwikkelde maatregelen. Dit verbreedt het draagvlak voor het beleid en vergroot de betrokkenheid van de bewoners bij hun buurt.
Een belangrijk aspect in de aanpak van Adherant is de aandacht voor de invloed die bewoners zelf kunnen uitoefenen op de leefbaarheid in hun wijk. Op deze wijze kan in samenwerking met de bewoners en de maatschappelijke instellingen een samenhangend lokaal sociaal beleid worden ontwikkeld.
 

 

Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen