Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Radicalisering
Welzijn
Leefbaarheid
Jeugd & Jongeren
Ouderen
Bedrijfsantropologie
Opdrachtgevers
Jeugd & Jongeren

 

ADHERANT
Bureau voor Intercultureel Onderzoek & advies.

Jeugd & Jongeren

Op het bureau van Adherant kan beroep gedaan worden om onderzoek te doen naar het beleidsthema 'jeugd' en 'jongeren'. Voor goed jeugdbeleid en goede jeugdzorg is informatie nodig over bijvoorbeeld de leefsituatie van jongeren, de kenmerken en de omvang van groepen probleemjongeren en de achtergronden van het riskant radicalisering of crimineel gedrag dat ze vertonen. Adherant zal op dit terrein inventarisatie-, evaluatie- en monitoronderzoek uitvoeren.

Verder zal Adherant zich in toenemende mate bezig houden met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor en met jongeren.

De belangrijke onderwerpen van Adherant zijn:

  • jeugdparticipatie
  • jeugdcriminaliteit
  • leefsituaties van jongeren
  • jongeren en riskante gewoonten
  • radicalisering
  • opvoeding en opvoedingsondersteuning

De werkwijze:

Adherant gebruikt methoden als veldwerk (het observeren en benaderen van de doelgroep in de eigen omgeving), enquêteurs, (diepte-)interviews, groepsgesprekken.

De gehanteerde methodieken zijn uitermate geschikt voor specifieke groepen, zoals probleemjongeren, allochtone jongeren, vroegtijdige schoolverlaters en radicaliserende jongeren.

 

De adviezen

Op basis van het onderzoek zal Adherant advies uitbrengen over onder andere gemeentelijk of provinciaal jeugdbeleid, de aanpak van overlast en criminaliteit door jongeren, radicalisering of de inzet van het jongerenwerk. Daarbij zal het bureau zorgen voor een goede samenwerking met jongerenwerkers en pedagogen.

 

Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen