Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Radicalisering
Welzijn
Leefbaarheid
Jeugd & Jongeren
Ouderen
Bedrijfsantropologie
Opdrachtgevers
Bedrijfsantropologie
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel Onderzoek & advies.

Bedrijfsantropologie 
(Antropologische verkenningen, Willem Koot)
 
Een belangwekkend nieuw werkveld?
 
Antropologen, die zich bezighouden met bedrijven? Maar dat zijn toch wetenschappelijke onderzoekers van primitieve volkeren? Aldus reageerde een hoofd personeelszaken van een grote multinational verbaasd op de komst van een antropologisch consultant onderzoeker. Dit leidt tot de uitverkoop van de antropologie, zo luidde het commentaar van een Nederlandse hoogleraar antropologie op de plannen om een specialisatie cultuur en management aan het doctorale programma culturele antropologie in Utrecht toe te voegen.
Twee kenmerkende reacties op de intrede van antropologen in de wereld van managers en organisatieadviseurs. Beiden ontstaan vanuit een zeker onbegrip over de mogelijkheden van een bedrijfsantropoloog en de bijdrage die hij kan leveren aan de kennis van organisaties. Inmiddels is op verschillende manieren duidelijk geworden dat antropologen een “aantrekkelijk” alternatief kunnen bieden voor het huidige advies– en onderzoekspraktijk op het terrein van organisatiecultuur en interculturele management.
 
Intercultureel specialisme:
Het bedrijfsleven wordt meer dan voorheen, door de Europese integratie 1n 1992, geconfronteerd met culturele verschillen in de organisatie en communicatie; begrip voor deze verschillen is medebepalend in succesvolle bedrijfsvoering.
 
Bij bedrijfscrisis:
In elk bedrijf treden soms acute problemen op die om snelle oplossing vragen. Helpen te interveniëren door objectieve informatie en discrete werkwijze.
Om een aantal redenen kan bij bedrijven de vraag rijzen hoe de cultuur van de organisatie eruit ziet: welke veronderstellingen, waarden en normen liggen ten grondslag aan de doelen, de structuur, de regels en de samenwerkingsrelaties? En: Zijn er fricties in de bestaande cultuur die
om veranderingen vragen? Adherant geeft het in de vorm van een cultuurbeschrijving en diagnose.
 
Cultuurbeschrijving en diagnose in:
  • Interveniëren in
  • Ondersteuning in 
Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen